Category: Harvest Breads

Harvest Breads

Showing all 30 results

 • American White Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  56.000 VNĐ89.000 VNĐ
  Clear
 • Breadstick with Chia Seeds

  88.000 VNĐ
 • Brioche

  95.000 VNĐ
 • Cinnamon Rolls with Cream Cheese Icing (3 pack)

  180.000 VNĐ
 • Classic English Muffins

  62.000 VNĐ113.000 VNĐ
  Clear
 • Croutons 500g

  135.000 VNĐ
  Clear
 • Hawaiian Bread

  88.000 VNĐ
 • Italian Focaccia

  120.000 VNĐ
 • Italian Pugliese Bread

  98.000 VNĐ
  Clear
 • Real Butter American White Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  63.000 VNĐ104.000 VNĐ
  Clear
 • Real Butter Whole Wheat Multi-Seed Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  72.000 VNĐ116.000 VNĐ
  Clear
 • Saigon Sourdough Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  67.000 VNĐ107.000 VNĐ
  Clear
 • Saigon Sourdough English Muffins

  67.000 VNĐ120.000 VNĐ
  Clear
 • Whole Wheat English Muffins

  67.000 VNĐ120.000 VNĐ
  Clear
 • Whole Wheat Multi-Seed Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  65.000 VNĐ101.000 VNĐ
  Clear
 • Cinnamon Raisin Granola

  95.000 VNĐ
 • Italian Herb Country Bread

  67.000 VNĐ107.000 VNĐ
  Clear
 • Sunflower Bread

  109.000 VNĐ
 • 12 Grain Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  45.000 VNĐ97.000 VNĐ
  Clear
 • Dark Rye with Caraway Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  55.000 VNĐ120.000 VNĐ
  Clear
 • Oatmeal Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  45.000 VNĐ97.000 VNĐ
  Clear
 • Honey Whole Wheat Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  56.000 VNĐ89.000 VNĐ
  Clear
 • Real Butter Honey Whole Wheat Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  63.000 VNĐ104.000 VNĐ
  Clear
 • Whole Wheat Soya Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  62.000 VNĐ97.000 VNĐ
  Clear
 • Hamburger Buns (6 pack)

  133.000 VNĐ169.000 VNĐ
  Clear
 • Hot Dog Buns (6 pack)

  133.000 VNĐ169.000 VNĐ
  Clear
 • Flat Breads (6 pack)

  96.000 VNĐ
 • Flour Tortillas (6 pack)

  88.000 VNĐ100.000 VNĐ
  Clear
 • Whole Wheat Flour Tortillas (6 pack)

  113.000 VNĐ
 • Whole Wheat Pita Bread (6 pack)

  120.000 VNĐ
090 922 3836
Số 5 Đường 7, Khu nhà ở Đông Nam, Vạn Phúc City, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, T.P. HCM
Công ty cổ phần Mùa Gặt
Giấy đăng ký kinh doanh số 0305033183 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tp Hồ Chí Minh ngày 25/06/2007
searchenvelope-ofacebook-squareinstagrammap-ostorephone-handsetmagnifier
en_USEnglish
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram