1
147.818 VNĐ 1 item
 • × Whole Wheat Pita Bread (6 pack) 1 × 117.818 VNĐ

Subtotal: 117.818 VNĐ

View cartCheckout

Harvest Breads

Showing all 39 results

 • American White Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  From 54.432 VNĐ
 • Breadstick with Chia Seeds

  86.400 VNĐ
 • Brioche

  93.273 VNĐ
 • Cinnamon Cream Cheese Spread

  30.436 VNĐ
 • Classic English Muffins

  From 60.382 VNĐ
 • Croutons 500g

  135.000 VNĐ
 • Hawaiian Bread

  86.400 VNĐ
 • Italian Focaccia

  117.818 VNĐ
 • Italian Pugliese Bread

  98.000 VNĐ
 • Poppy Seed Bagels

  From 87.382 VNĐ
 • Real Butter American White Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  From 61.236 VNĐ
 • Real Butter Whole Wheat Multi-Seed Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  From 69.984 VNĐ
 • Saigon Sourdough Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  From 65.782 VNĐ
 • Saigon Sourdough English Muffins

  From 65.782 VNĐ
 • Whole Wheat English Muffins

  From 65.782 VNĐ
 • Whole Wheat Multi-Seed Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  From 63.180 VNĐ
 • Cinnamon Raisin Bagels

  From 87.382 VNĐ
 • Double Cheese Bagels

  From 87.382 VNĐ
 • Everything Bagels

  From 107.018 VNĐ
 • Honey Whole Wheat Bagels

  From 83.455 VNĐ
 • Italian Herb Country Bread

  From 65.782 VNĐ
 • Plain Bagels

  From 83.455 VNĐ
 • Rye Caraway Onion Bagels

  From 107.018 VNĐ
 • Sesame Seed Bagels

  From 83.455 VNĐ
 • Sunflower Bread

  109.000 VNĐ
 • Whole Wheat Multiseed Bagels

  From 107.018 VNĐ
 • Whole Wheat Raisin Bagels

  From 87.382 VNĐ
 • 12 Grain Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  From 44.182 VNĐ
 • Dark Rye with Caraway Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  From 54.000 VNĐ
 • Oatmeal Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  From 44.182 VNĐ
 • Honey Whole Wheat Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  From 54.982 VNĐ
 • Real Butter Honey Whole Wheat Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  From 63.000 VNĐ
 • Whole Wheat Soya Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  From 60.873 VNĐ
 • Hamburger Buns (6 pack)

  From 130.582 VNĐ
 • Hot Dog Buns (6 pack)

  From 130.582 VNĐ
 • Flat Breads (6 pack)

  94.255 VNĐ
 • Flour Tortillas (6 pack)

  From 86.400 VNĐ
 • Whole Wheat Flour Tortillas (6 pack)

  110.945 VNĐ
 • Whole Wheat Pita Bread (6 pack)

  117.818 VNĐ
090 922 3836
Số 5 Đường 7, Khu nhà ở Đông Nam, Vạn Phúc City, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, T.P. HCM
Công ty cổ phần Mùa Gặt
Giấy đăng ký kinh doanh số 0305033183 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tp Hồ Chí Minh ngày 25/06/2007
storephone-handsetmagnifier
en_USEnglish
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram