0
VNĐ 0 mặt hàng

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TRANG ĐIỆN TỬ HARVESTBAKING.NET (VIẾT TẮT LÀ “WEBSITE”). VUI LÒNG ĐỌC KỸ NỘI DUNG NÀY. NẾU KHÁCH HÀNG KHÔNG MUỐN BỊ RÀNG BUỘC BỞI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, VUI LÒNG CHẤM DỨT VIỆC TRUY CẬP WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI. VIỆC TRUY CẬP WEBSITE ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC KHÁCH HÀNG ĐÃ ĐỌC, HIỂU VÀ CHẤP THUẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY.

A. TỔNG QUAN

Công ty Cổ phần Mùa Gặt (“Harvest Baking”) có quyền thay đổi các Điều Khoản & Điều Kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước với Khách Hàng. Khách Hàng có thể xem phiên bản cập nhật mới nhất của các Điều Khoản Và Điều Kiện này bằng cách nhấp chuột vào "Điều Khoản & Điều Kiện" đặt tại cuối website của Harvest Baking. Phiên bản cập nhật này sẽ thay thế tất cả các phiên bản cũ. Nếu khách hàng sử dụng website của Harvest Baking sau khi xuất hiện những thay đổi này có nghĩa là Khách Hàng đã đồng ý với những thay đổi này.

Nội dung chính của Điều Khoản Và Điều Kiện này bao gồm:

 • I. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG
 • II. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ
 • III. CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG
 • IV. CHÍNH SÁCH ĐỔI/TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN
 • V. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

B. NỘI DUNG CHÍNH

I. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

1. Website của Harvest Baking

Những điều khoản & điều kiện này áp dụng cho tất cả khách hàng sử dụng website của Harvest Baking, bao gồm cả các nhà phân phối nội dung video, thông tin và những dịch vụ khác của website. Website này có thể chứa những liên kết đến Website của bên thứ ba không thuộc sở hữu của Harvest Baking bao gồm nhưng không giới hạn đến các đối tác của Harvest Baking và/hoặc các bên thứ ba có liên quan đến Harvest Baking. Để tránh hiểu nhầm, khách hàng đồng ý rằng khi khách hàng truy cập vào bất kỳ các Website liên kết với Harvest Baking thì Harvest Baking sẽ được miễn trừ trách nhiệm trong việc kiểm soát nội dung, chính sách bảo mật thông tin hoặc những phần khác trong các Website của bên thứ ba mà khách hàng truy cập vào. Hơn nữa, Harvest Baking sẽ không thể kiểm duyệt hoặc biên tập lại nội dung trên các Website của bên thứ ba. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích khách hàng đọc kỹ các điều khoản, điều kiện và chính sách bảo mật thông tin của các Website của bên thứ ba mà Khách Hàng truy cập.

2. Truy cập vào website của Harvest Baking

a. Harvest Baking chấp thuận cho Khách Hàng sử dụng Website như đã công bố trong điều khoản sử dụng dịch vụ, bao gồm: (i) sử dụng Website cho mục đích cá nhân, phi thương mại; (ii) khách hàng không được phép sao chép hoặc cung cấp bất cứ thông tin nào của Website này cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào mà không thông báo trước bằng văn bản cho Harvest Baking cũng như không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Harvest Baking; (iii) khách hàng không được phép thay đổi và chỉnh sửa bất cứ phần nào của Website này; (iv) khách hàng phải tuân theo điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ.

b. Để truy cập vào một số tính năng của Website, khách hàng phải tạo một tài khoản cho riêng mình. Khách hàng không được phép sử dụng tài khoản của người khác nếu không được sự đồng ý của chủ tài khoản. Khi tạo tài khoản, khách hàng phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác. Khách hàng cam kết truy cập, sử dụng và tự chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của mình, và khách hàng phải giữ mật mã tài khoản an toàn. Khách hàng phải lập tức thông báo cho Harvest Baking nếu có bất cứ vi phạm nào về độ an toàn hoặc sử dụng tài khoản mà không có sự đồng ý của chủ tài khoản. Mặc dù Harvest Baking không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất cứ những mất mát nào liên quan đến việc sử dụng tài khoản của khách hàng một cách bất hợp pháp, khách hàng phải chịu trách nhiệm cho những mất mát của Harvest Baking hoặc những mất mát do sử dụng bất hợp pháp.

c. Khách hàng đồng ý không sử dụng bất cứ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, người máy, gián điệp...để truy cập vào Website và gửi nhiều thông tin yêu cầu đến máy chủ của Harvest Baking nhiều hơn một người bình thường có thể làm được bằng việc sử dụng Website thông thường trong một khoản thời gian nhất định. Khách hàng đồng ý không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào từ Website, bao gồm tên tài khoản, và cũng không sử dụng những hệ thống truyền thông do Website cung cấp cho mục đích thương mại nào. Khách hàng đồng ý không van nài, với mục đích thương mại, bất kỳ người sử dụng nào của Website để yêu cầu đăng ký thông tin.

3. Bồi thường

Khách hàng đồng ý bảo vệ, bồi thường và không gây hại cho Harvest Baking, công ty mẹ, nhân viên chi nhánh, ban giám đốc, người làm thuê và các đại lý dựa trên toàn bộ/bất cứ các yêu sách, thiệt hại, mất mát, nghĩa vụ, chi phí hoặc nợ (bao gồm nhưng không giới hạn phí công chứng) phát sinh do: (i) khách hàng truy cập & sử dụng Website của Harvest Baking, (ii) khách hàng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong phần điều khoản sử dụng dịch vụ này, (iii) khách hàng vi phạm quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn tác quyền, tài sản, hoặc là quyền cá nhân, (iv) bất cứ các yêu sách nào từ phần đăng ký thông tin cá nhân gây thiệt hại cho bên thứ ba. Trách nhiệm về bồi thường sẽ được áp dụng xuyên suốt trong các điều khoản sử dụng cũng như việc truy cập vào Website của chúng tôi.

4. Tài sản trí tuệ của Harvest Baking

Website này chứa nhiều bản quyền thương hiệu có giá trị do Harvest Baking và các chi nhánh, thành viên sở hữu và sử dụng. Những bản quyền thương hiệu này được sử dụng để phân biệt các chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Harvest Baking. Những bản quyền thương hiệu này và các tài sản có liên quan được bảo vệ để tránh không được tái sản xuất và giả mạo theo luật quốc gia và luật quốc tế và không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Harvest Baking.

Văn bản, hình ảnh minh họa, mã html có trong Website này sẽ không được sao chép, phân phối, trưng bày, tái sản xuất và truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào hoặc phương tiện nào mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Harvest Baking.

II. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Harvest Baking (“we”, “our” or “us”) takes your privacy very seriously and wishes to assure you that your personal information will be treated as confidential. This is how we will manage information we collect from you through our websites and online services, including harvestbaking.net and any other owned or operated websites and online services that link to this Privacy Policy. We will follow the standards of personal data privacy protection in complying with the requirements of the Vietnam’s Cybersecurity Law 2018, Law on Cyberinformation Security 2015, EU’s General Data Protection Regulation (“GDPR”) and all other implementing legislation, of all kinds and at all levels as amended from time to time (collectively the “Laws”).

1. Các hình thức thu thập thông tin Khách Hàng:

Khi Khách hàng sử dụng bất kỳ website và/hoặc Dịch vụ của Harvest Baking, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân được pháp luật bảo vệ của Khách Hàng ( gọi tắt là “Dữ liệu”) như sau:

 • - Thông tin cá nhân như Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh và địa chỉ email;
 • - Hình ảnh của Khách Hàng thu thập được thông qua trang mạng xã hội Facebook; và
 • - Các thông tin không bắt buộc như nghề nghiệp, tuổi, giới tính, số thành viên trong gia đình, nhóm tuổi thành viên gia đình, tình trạng hôn nhân, thu nhập hàng tháng, sở thích, v.v…

2. Mục đích khi sử dụng những thông tin thu thập:

Dữ liệu Khách Hàng cung cấp sẽ được chúng tôi sử dụng vì mục đích như sau:

 • - Đảm bảo an ninh bằng cách nhận dạng Khách Hàng thông qua cung cấp thông tin Khách Hàng và đăng nhập trên website của Harvest Baking khi sử dụng Dịch vụ đặt hàng trực tuyến;
 • - Cung cấp Dịch vụ đặt hàng trực tuyến;
 • - Xem xét hoặc thực hiện các yêu cầu hoặc các thông tin Khách Hàng cung cấp thông qua website trực tuyến, điện thoại hoặc bất kỳ hình thức nào khác;
 • - Đăng ký các hoạt động kinh doanh của chúng tôi bao gồm các chương trình khuyến mại;
 • - Cung cấp biên nhận giao hàng;
 • - Thực hiện chương trình nghiên cứu tiếp thị và hành vi người tiêu dùng;
 • - Xử lý và theo dõi các khiếu nại, yêu cầu hoặc phản hồi của Khách Hàng;
 • - Điều hành các chương trình khuyến mại, cuộc thi do Harvest Baking tổ chức bao gồm cả việc thông báo giải thưởng và tiết lộ thông tin người thắng cuộc;
 • - Cập nhật và mở rộng hồ sơ dữ liệu khách hàng cung cấp;
 • - Đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành;
 • - Cung cấp cho khách hàng những chương trình khuyến mãi hoặc những thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Harvest Baking.

3. Sử dụng dữ liệu cho hoạt động tiếp thị trực tiếp:

Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu của Khách Hàng để thực hiện cho hoạt động tiếp thị trực tiếp khi được Khách Hàng đồng ý (hoặc việc Khách Hàng không phản đối).

Chúng tôi mong muốn sử dụng dữ liệu Khách hàng bao gồm Họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ và /hoặc những phản hồi của Khách hàng khi làm khảo sát trực tuyến để liên hệ với Khách Hàng cho những trường hợp sau:

 • - Cung cấp các chương trình khuyến mại và các sự kiện của Harvest Baking trong tương lai; và
 • - Cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ và các sự kiện khuyến mại của các đối tác kinh doanh trong các lĩnh vực ngân hàng, du lịch, giải trí, viễn thông và tiện ích công cộng (“Đối tác kinh doanh”) mà Khách Hàng có thể quan tâm.

Dữ liệu của Khách Hàng có thể được cung cấp cho các Đối tác kinh doanh cả trong và ngoài nước của chúng tôi cho mục đích tiếp thị trực tiếp. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không tiết lộ dữ liệu của Khách Hàng với bất kỳ Bên thứ ba nào cho mục đích tiếp thị trực tiếp nếu không có sự đồng ý từ Khách hàng.

Khách Hàng có thể lựa chọn không nhận những thông báo quảng cáo như trên và /hoặc yêu cầu chúng tôi không được chuyển Dữ liệu Khách Hàng cho các Đối tác kinh doanh bằng cách liên hệ với chúng tôi.

4. Chia sẻ thông tin với Bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không chia sẻ, bán, cho thuê hoặc kinh doanh dữ liệu Khách Hàng với Bên thứ ba (bao gồm cả các Đối tác kinh doanh). Dữ liệu Khách Hàng chỉ có thể được chia sẻ với các Bên thứ ba (cả trong và ngoài nước) trong các trường hợp sau:

 • - Những nhà cung cấp do Harvest Baking thuê hoặc liên kết để cung cấp một số dịch vụ thay mặt Harvest Baking như Đặt hàng trực tuyến, gửi thư đến cho khách hàng, khảo sát thị trường, in tài liệu quảng cáo, trao đổi quà tặng, v.v… (gọi chung là “Bên Cung cấp Dịch vụ”);
 • - Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam;
 • - Chuyên gia/Bộ phận tư vấn pháp lý và tài chính;
 • - Cơ quan có liên quan đến thông tin tín dụng;
 • - Cơ quan thu hồi nợ;
 • - Bên thứ ba là bên nhận chuyển giao từ Harvest Baking trong trường hợp sáp nhập hoặc chia tách.

Bên Cung cấp Dịch vụ của chúng tôi có thể tiếp nhận và xử lý Dữ liệu của Khách hàng với mục đích duy nhất là cung cấp các dịch vụ thay mặt cho Harvest Baking.

5. Bảo mật và đảm bảo tính chính xác của Dữ liệu

Dữ liệu chúng tôi thu thập từ Khách Hàng được lưu trữ trong các máy chủ hạn chế truy cập hoặc được mã hóa và chuyển sang các máy chủ khác của các bên thứ ba được ủy quyền được liệt kê trong phần 4.1 ở trên. Chúng tôi sẽ duy trì các biện pháp bảo vệ để bảo vệ tính bảo mật của các máy chủ này và Dữ liệu của Khách Hàng. Tính bảo mật của Dữ liệu Khách Hàng phụ thuộc vào mức độ bảo vệ mật khẩu đăng nhập của Khách Hàng. Vui lòng không tiết lộ mật khẩu đăng nhập của Khách Hàng cho những người không được ủy quyền.

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để giữ cho Dữ liệu của Khách Hàng được chính xác, đầy đủ và cập nhật cho các mục đích sử dụng. Dữ liệu, bao gồm cả thông tin được tiết lộ cho bên thứ ba, liên tục được cập nhật nhằm đảm bảo tính chính xác và kịp thời. Khách Hàng cũng có thể cập nhật hoặc chỉnh sửa Dữ liệu như quy định tại Điều 9.

6. Cookies

Đơn đặt hàng của Khách Hàng sẽ được giữ lại trong cơ sở dữ liệu cho mục đích thống kê nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin ẩn danh khi Khách Hàng truy cập/sử dụng website của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP và trình duyệt Khách Hàng đang sử dụng nếu chúng tôi nhận được sự đồng ý của Khách Hàng.

Harvest Baking thực hiện điều này bằng cách gửi Cookies đến trình duyệt của Khách Hàng. Hầu hết các trình duyệt được thiết lập để chấp nhận Cookies. Khách Hàng có thể cài đặt trình duyệt của mình ở chế độ từ chối Cookies nếu muốn. Các thông tin ẩn danh có thể được sử dụng nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách Hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của Harvest Baking, số lượng truy cập, truy cập thường xuyên hay không và truy cập trong bao lâu, thời gian nào truy cập nhiều nhất,…. nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

7. Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ không tiếp tục lưu trữ Dữ liệu của Khách Hàng trong Cơ sở dữ liệu khách hàng tại Máy chủ máy tính của chúng tôi trong vòng 12 tháng sau khi hủy tài khoản.

Dữ liệu do Khách Hàng cung cấp chỉ được lưu giữ nếu được yêu cầu bởi luật pháp luật hoặc vì lợi ích chung.

8. Trẻ em

Harvest Baking không cố ý thu thập thông tin của Khách hàng là trẻ em dưới bảy (07) vì đối tượng này không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ của Harvest Baking và không được phép gửi bất kỳ Dữ liệu nào cho chúng tôi, ngoại trừ trường hợp có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người Giám hộ.

Vì Harvest Baking không thể phân biệt độ tuổi của những người truy cập website của Harvest Baking nên chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả những Khách Hàng truy cập vào website của Harvest Baking. Tuy nhiên, nếu xảy ra sự việc Khách Hàng là trẻ em đã cung cấp cho Harvest Baking thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, cha mẹ hoặc người giám hộ có thể gửi email cho Harvest Baking để yêu cầu xóa thông tin.

9. Truy cập và chỉnh sửa dữ liệu

Bất cứ lúc nào Khách Hàng cũng có thể yêu cầu quyền truy cập hoặc cập nhật/chỉnh sửa Dữ liệu của mình (Tên, số điện thoại, Địa chỉ, ảnh hồ sơ và mật khẩu tài khoản). Ngoài ra, Khách Hàng cũng có thể yêu cầu Harvest Baking xóa tài khoản hoặc Dữ liệu của Khách Hàng khỏi mọi danh sách gửi thư đang hoạt động.

Nếu Khách Hàng muốn lưu bản sao Dữ liệu của mình do Harvest Baking lưu trữ để sửa hoặc xóa nó khỏi cơ sở dữ liệu của Harvest Baking, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của Khách Hàng và truy cập mục "Cập nhật hồ sơ của tôi (Updating My Profile)" hoặc "Liên hệ với chúng tôi (Contact Us)".

If you choose to unsubscribe from our promotional emails or if you have any questions or comments, please contact our Customer Service Officer via our Customer Service Hotline on 0909223836 or at orders@harvestbaking.net.

10. Website của Bên thứ ba

Chính sách bảo mật của Harvest Baking không mở rộng đến các trang web của bên thứ ba có thể được liên kết từ website của Harvest Baking hoặc từ bất kỳ chương trình phát sóng nào khác được liên kết với Harvest Baking.

III. CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

1. Delivery Distance

Harvest Baking phục vụ giao hàng cho Khách hàng trong nội thành Hồ Chí Minh.

2. Phí giao hàng

 • Free ship for all orders from 350,000 VND;
 • Quận 1, 2, 3, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Thủ Đức: miễn phí giao với đơn hàng từ 200,000 VNĐ;
 • Quận 4, 7, Tân Bình: 20,000 VNĐ;
 • Quận 5, 10, 11: 40,000 VNĐ
 • Quận 6, 8, Tân Phú, Bình Chánh: 50,000 VNĐ
 • Quận 9, 12, Bình Tân, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn: ngoài khu vực phục vụ.

3. Thời gian giao hàng

a. Thời gian đặt hàng: Đơn hàng cần được đặt trước 24h so với giờ giao hàng do sản phẩm bánh cần thời gian ủ và nướng. Đối với một số sản phẩm, thời gian này có thể kéo dài hơn.

b. Khung giờ giao hàng: 8h sáng - 17h chiều hàng ngày.

c. Khi hàng được chuyển giao đến quý khách, xin vui lòng kiểm tra nếu sản phẩm có bất kỳ lỗi hay khiếm khuyết nào. Xin quý khách vui lòng giữ lại biên lai để kiểm tra.

d. Xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi nếu đơn hàng của bạn chưa được giao trong khung giờ đã chọn. 

IV. CHÍNH SÁCH ĐỔI/TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

After confirmation of your order request, if you want to cancel or modify your order, please call us at 0909223836 or email us at orders@harvestbaking.net.

V. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN 

Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán sau: 

 • COD: Thanh toán khi giao hàng
 • Chuyển khoản ngân hàng: Vui lòng liên hệ qua số 0909223836 hoặc email orders@harvestbaking.net để được trợ giúp.
090 922 3836
Số 5 Đường 7, Khu nhà ở Đông Nam, Vạn Phúc City, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, T.P. HCM
Công ty cổ phần Mùa Gặt
Giấy đăng ký kinh doanh số 0305033183 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tp Hồ Chí Minh ngày 25/06/2007
storephone-handsetmagnifier
viVietnamese
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram