Harvest Bread Products

Showing all 44 results

 • American White Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  From 56.000 VNĐ
 • Brioche

  95.000 VNĐ
 • Cinnamon Cream Cheese Spread

  30.436 VNĐ
 • Cinnamon Raisin Swirl Bread (Loaf)

  Cinnamon Raisin Swirl Bread

  109.000 VNĐ
 • Cinnamon Rolls with Cream Cheese Icing

  180.000 VNĐ
 • Cinnamon Swirl Bread

  100.000 VNĐ
 • Classic English Muffins

  From 61.500 VNĐ
 • Classic French Baguettes

  27.500 VNĐ
 • Classic Sourdough

  88.000 VNĐ
 • Croutons 500g

  135.000 VNĐ
 • Hawaiian Bread

  88.000 VNĐ
 • Italian Focaccia

  120.000 VNĐ
 • Italian Pugliese Bread

  98.000 VNĐ
 • Poppy Seed Bagels

  From 89.000 VNĐ
 • Real Butter American White Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  From 63.000 VNĐ
 • Real Butter Whole Wheat Multi-Seed Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  From 72.000 VNĐ
 • Saigon Sourdough Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  From 67.000 VNĐ
 • Saigon Sourdough English Muffins

  From 67.000 VNĐ
 • Vietnamese Baguettes

  15.000 VNĐ
 • Whole Wheat English Muffins

  From 67.000 VNĐ
 • Whole Wheat Multi-Seed Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  From 65.000 VNĐ
 • Cinnamon Raisin Bagels

  From 89.000 VNĐ
 • Double Cheese Bagels

  From 89.000 VNĐ
 • Everything Bagels

  From 109.000 VNĐ
 • Honey Whole Wheat Bagels

  From 85.000 VNĐ
 • Italian Herb Country Bread

  From 67.000 VNĐ
 • Plain Bagels

  From 85.000 VNĐ
 • Rye Caraway Onion Bagels

  From 109.000 VNĐ
 • Sesame Seed Bagels

  From 85.000 VNĐ
 • Sunflower Bread

  109.000 VNĐ
 • Whole Wheat Multiseed Bagels

  From 109.000 VNĐ
 • Whole Wheat Raisin Bagels

  From 89.000 VNĐ
 • 12 Grain Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  From 45.000 VNĐ
 • Dark Rye with Caraway Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  From 55.000 VNĐ
 • Oatmeal Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  From 45.000 VNĐ
 • Honey Whole Wheat Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  From 56.000 VNĐ
 • Real Butter Honey Whole Wheat Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  From 63.000 VNĐ
 • Whole Wheat Soya Bread (Loaf, Baguettes or Rolls)

  From 62.000 VNĐ
 • Hamburger Buns

  From 133.000 VNĐ
 • Hot Dog Buns

  From 133.000 VNĐ
 • Flat Breads

  96.000 VNĐ
 • Flour Tortillas (6 pack)

  From 88.000 VNĐ
 • Whole Wheat Flour Tortillas

  113.000 VNĐ
 • Whole Wheat Pita Bread

  120.000 VNĐ
090 922 3836
Số 5 Đường 7, Khu nhà ở Đông Nam, Vạn Phúc City, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, T.P. HCM
Công ty cổ phần Mùa Gặt
Giấy đăng ký kinh doanh số 0305033183 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tp Hồ Chí Minh ngày 25/06/2007
storephone-handsetmagnifier
en_USEnglish
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram